Posats en contacte amb el centre regulador de la denominació d’origen Xufla de València, ens informaren que a Catalunya hi ha dues empreses que elaborin orxata i que hagin aconseguit la DO. A partir d’aquesta setmana ja la tindrem a la nostra lleteria.

Es tracta d’orxata de xufla de València natural i es prepara amb la proporció adequada de xufla, aigua i sucre perquè el producte tinga un mínim de 12% de sòlids solubles. El seu contingut mínim de midó és del 2’2% i el de greixos del 2’5%. Tindrà un pH mínim de 6’3. Tant el midó com els greixos procediran exclusivament dels tubèrculs utilitzats en la preparació del l’orxata.

La xufla es cultiva en setze pobles de la comarca valenciana de l’Horta Nord, ja que aquestes terres posseïxen les característiques i les condicions climàtiques idònies per al seu cultiu i així la convertixen en l’única zona del País Valencià on es cultiva tan singular tubèrcul. En esta comarca es produïxen actualment uns 5.3 milions de quilos de xufla seca, dels quals un 90% estan emparats per la Denominació d’Origen.